358 Jobs found near


Create a Job Alert for this job title and location

Too many results?

 
 
Management and staff in Kofax’s Software Engineering job family help the company to build and improve new and/or existing software products and the...
Kofax - Hanoi - posted 5 days ago
Phối hợp với team để chuẩn bị đề án quảng cáo Chịu trách nhiệm nghiên cứu, gặp gỡ và tìm kiếm khách hàng tiềm năng Làm việc trực tiếp với các khách...
Công Ty TNHH OS POWER Việt Nam - Hanoi - posted 28 days ago
Mức lương: 4triệu trở lên, thỏa thuận theo kinh nghiệm, bằng cấp Kinh nghiệm: từ 6 tháng đến 1 năm trở lên Trình độ: Trung Cấp chuyên ngành cơ điện...
Công Ty TNHH Liên Doanh Topcake - Tân An - posted 28 days ago
Mức lương: 4triệu trở lên, thỏa thuận theo kinh nghiệm, bằng cấp Kinh nghiệm: từ 6 tháng đến 1 năm trở lên Trình độ: Trung Cấp chuyên ngành cơ điện...
Công Ty TNHH Liên Doanh Topcake - Tân An - posted 28 days ago
Nhiệm vụ chính: Chịu trách nhiệm phát triển thị trường tại các khu Công Nghiệp (B2B). Chăm sóc khách hàng, đạt chỉ tiêu bán hàng và phát triển điểm...
Công Ty TNHH Sản Xuất Hòa Phong (Hoa Phong Pack) - Ho Chi Minh City - posted 28 days ago
Bấm thời gian từng công đoạn Chịu trách nhiệm vể kỹ thuật may của chuyền, và giám sát để đạt năng xuất hang ngày Định mức thời gian chuẩn cho chuyề...
CÔNG TY DEMCO VINA - Ho Chi Minh City - posted 28 days ago
Hỗ trợ bộ phận kinh doanh. Theo dõi đơn hàng của công ty và của bộ phận kinh doanh. Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong vấn đề giải quyết sự cố. Hỗ trợ...
Công Ty TNHH Sản Xuất Hòa Phong (Hoa Phong Pack) - Ho Chi Minh City - posted 28 days ago
Nhiệm vụ chính: Xây dựng, cập nhật thực hiện quy trình QC, các bước thao tác thực hiện công việc kiểm tra chất lượng sản phẩm. Chịu trách nhiệm kiể...
Công Ty TNHH Sản Xuất Hòa Phong (Hoa Phong Pack) - Ho Chi Minh City - posted 28 days ago
Theo dõi và báo cáo xuất - nhập - tồn kho, thuế. Thực hiện công tác sắp xếp, lưu trữ các dữ liệu kế toán. Theo dõi sổ sách giấy tờ, hóa đơn, chứng ...
Công Ty TNHH Sản Xuất Hòa Phong (Hoa Phong Pack) - Ho Chi Minh City - posted 28 days ago
Thực hiện tìm kiếm khách hàng mới, giao dịch, đàm phán, k kết hợp đồng với khách hàng và nhà cung cấp... mở rộng thị trường xuất khẩu theo chiến lư...
Công Ty TNHH Sản Xuất Hòa Phong (Hoa Phong Pack) - Ho Chi Minh City - posted 28 days ago