833 Jobs found near


Create a Job Alert for this job title and location

Too many results?

 
 
Management and staff in Kofax’s Quality Assurance job family help the company to assure that its products and technology solutions are designed and...
Kofax - Hanoi - posted 4 days ago
Accurately translate verbally at official meetings, working sessions Interpret during meetings, workshops and field visits as required. Accurately ...
Lotte Vietnam Shopping Co.,Ltd. - Ho Chi Minh City - posted 8 days ago
1. Invite Tenant Invite tenant as new tenant, replace, cover empty Take care and support all related things tenant until finish contract and open 2...
Lotte Vietnam Shopping Co.,Ltd. - Ho Chi Minh City - posted 8 days ago
Chịu trách nhiệm tư vấn, hỗ trợ và cung cấp khách hàng các sản phẩm, dịch vụ của NCB Thực hiện các giao dịch với khách hàng Thực hiện công tác lập ...
Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB) - Tân Xuân - posted 8 days ago
Sắp xếp hàng hóa dựa trên doanh số bán hàng/chiến lược kinh doanh của công ty/phần trăm trưng bày NCC bằng phần mềm spaceman Quản l cập nhật danh s...
Lotte Vietnam Shopping Co.,Ltd. - Ho Chi Minh City - posted 8 days ago
Chịu trách nhiệm tư vấn, hỗ trợ và cung cấp khách hàng các sản phẩm, dịch vụ của NCB Thực hiện các giao dịch với khách hàng Thực hiện công tác lập ...
Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB) - Thái Bình - posted 8 days ago
Nghiên cứu, đánh giá hồ sơ nợ quá hạn do các Chi nhánh chuyển lên dưới góc độ pháp l, đưa ra đề xuất hướng hoàn thiện hồ sơ nếu có thiếu sót Tiếp x...
Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB) - Tân Xuân - posted 8 days ago
Tìm kiếm, liên hệ và giao dịch với các nhà cung cấp về sản phẩm, giá cả, giảm giá, đàm phán, k kết hợp đồng mua hàng Đàm phán với nhà cung cấp để t...
Lotte Vietnam Shopping Co.,Ltd. - Ho Chi Minh City - posted 8 days ago
Find new potential sites for expanding the Lotte Mart supermarket chains in Vietnam Do market research for potential sites and target areas (study ...
Lotte Vietnam Shopping Co.,Ltd. - Ho Chi Minh City - posted 8 days ago
The jobholder is expected to carry out day to day SD processing and assist in the operational activities of the department by maximizing their effi...
HSBC Vietnam - Ho Chi Minh City - posted 8 days ago